Thay đổi mật khẩu

Để thay đổi mật khẩu, bạn làm như sau:

- Chọn Thay đổi mật khẩu trên menu trái.

- Nhập Mật khẩu cũ vào ô Mật khẩu cũ

- Nhập Mật khẩu mới vào ô Mật khẩu mới và ô Xác nhận lại

- Chọn Thay đổi.

 

Cấp lại mật khẩu

Trong trường hợp quên mật khẩu đăng nhập, IVB sẽ cấp lại mật khẩu mới cho quý khách như sau:

1 Gọi cho bất kỳ chi nhánh/phòng giao dịch nào của IVB mà bạn đã đăng ký dịch vụ.

2 Cung cấp thông tin xác thực: tên, ngày tháng năm sinh, số CMND.

3 IVB sẽ gửi mật khẩu mới đến địa chỉ email bạn đã đăng ký.