TÀI TRỢ THƯƠNG MẠI

STT Giao dịch Mức phí
A.
Nhập khẩu
1.
Thư tín dụng
a.
Phát hành Từ 0,10%/tháng căn cứ theo thỏa thuận
tối thiểu 1 tháng, tối thiểu 20 Đô-la Mỹ
cộng điện phí 30 Đô-la Mỹ
b.
Tu chỉnh
i.
Tăng số tiền / gia hạn
Từ 0,10%/tháng căn cứ theo thỏa thuận
tối thiểu 1 tháng, tối thiểu 20 Đô-la Mỹ
cộng điện phí 20 Đô-la Mỹ
ii.
Khác 20 Đô-la Mỹ
cộng điện phí 20 Đô-la Mỹ
c.
Thanh toán bộ chứng từ trình theo thư tín dụng
i.
Phí thanh toán Từ 0.10%, căn cứ theo thỏa thuận, tối thiểu 25 Đô-la Mỹ
ii.
Chấp nhận bộ chứng từ trả chậm 0.10%/tháng, căn cứ theo thỏa thuận,
tối thiểu 1 tháng, tối thiểu 20 Đô-la Mỹ
d.
Hủy thư tín dụng 50 Đô-la Mỹ
2.
Chứng từ nhờ thu theo phương thức D/P
-.
Phí dịch vụ 5 Đô-la Mỹ, cộng điện phí 20 Đô-la Mỹ
-
Phí thanh toán Từ 0,10%, căn cứ theo thỏa thuận
tối thiểu 2 Đô-la Mỹ
3.
Chứng từ nhờ thu theo phương thức D/A
-
Phí dịch vụ 10 Đô-la Mỹ, cộng điện phí 20 Đô-la Mỹ
-
Phí thanh toán Từ 0,10%, căn cứ theo thỏa thuận, tối thiểu 2 Đô-la Mỹ
4.
Ký hậu vận đơn, ủy quyền nhận hàng theo không vận đơn 5 Đô-la Mỹ
5.
Bảo lãnh giao hàng theo thư tín dụng 50 Đô-la Mỹ
B.
Xuất khẩu
1.
Thư tín dụng
a.
Thông báo thư tín dụng
i.
Khách hàng IVB 10 Đô-la Mỹ
ii.
Khách hàng ngoài hệ thống IVB 30 Đô-la Mỹ
Phí thông báo sẽ được hoàn trả lại cùng với số tiền thu được của bộ chứng từ nếu chứng từ được chiết khấu tại IVB
10 Đô-la Mỹ
b.
Thông báo tu chỉnh 10 Đô-la Mỹ
c.
Chuyển nhượng thư tín dụng 100 Đô-la Mỹ
d.
Thanh toán bộ chứng từ xuất khẩu trình theo thư tín dụng 0,15%
tối thiểu 20 Đô-la Mỹ, tối đa 500 Đô-la Mỹ
e.
Chiết khấu bộ chứng từ trình theo thư tín dụng Tối thiểu 7 ngày, lãi suất thỏa thuận
2.
Chứng từ nhờ thu theo phương thức D/P
-
Phí dịch vụ 5 Đô-la Mỹ
-
Thanh toán kết quả nhờ thu 0,10%
tối thiểu 2 Đô-la Mỹ, tối đa 200 Đô-la Mỹ
3.
Chứng từ nhờ thu theo phương thức D/A
-
Phí dịch vụ 10 Đô-la Mỹ
-
Thanh toán kết quả nhờ thu 0,10%
tối thiểu 2 Đô-la Mỹ, tối đa 200 Đô-la Mỹ
C.
Bảo lãnh ngân hàng và thư tín dụng dự phòng
1
Phát hành 2,00% / năm
Tối thiểu 25 Đô-la Mỹ miễn thuế GTGT
2
Tu chỉnh
-
Tăng số tiền / gia hạn 2,00% / năm
Tối thiểu 25 Đô-la Mỹ miễn thuế GTGT
-
Khác 25 Đô-la Mỹ miễn thuế GTGT
Biểu phí dịch vụ trên chỉ mang tính chất tham khảo. Mọi thông tin chi tiết về phí, sản phẩm - dịch vụ, khách hàng vui lòng liên hệ Chi nhánh / Phòng giao dịch IVB gần nhất hoặc Trung tâm dịch vụ khách hàng IVB 24/7 Hotline 1900 588 879