PHÍ CHUYỂN TIỀN

STT Giao dịch Mức phí
C.
Chuyển tiền
1.
Chuyển tiền trong nước
a.
Giữa các tài khoản trong cùng chi nhánh Miễn phí
b.
Giữa các tài khoản khác chi nhánh Miễn phí
c.
Chuyển tiền đến (trong hệ thống IVB)
Miễn phí
d.
Chuyển tiền đi (ngoài hệ thống IVB)
i.
Tiền Đồng
-
Đến các ngân hàng trong cùng Tỉnh /Thành phố
Dưới 500.000.000 Đồng 10.000 Đồng
Từ 500.000.000 Đồng trở lên 0.015%
tối đa 300.000 Đồng
-
Đến các ngân hàng khác Tỉnh / Thành phố 0.025%
tối thiểu 25.000 Đồng, tối đa 500.000 Đồng
-
Chuyển gấp hoặc chuyển thông qua tài khoản tiền gửi tại NHNN 0.025%
tối thiểu 25.000 Đồng, tối đa 500.000 Đồng
ii.
Đô-la Mỹ và các ngoại tệ khác
-
Đến các ngân hàng trong cùng Tỉnh / Thành phố 2 Đô-la Mỹ
-
Đến các ngân hàng khác Tỉnh / Thành phố 0.10%
tối thiểu 2 Đô-la Mỹ, tối đa 50 Đô-la Mỹ
e.
Chuyển tiền trong vòng 2 ngày làm việc kể từ khi gửi tiền Thu thêm phí kiểm đếm tiền mặt (mục D1)
2.
Chuyển tiền quốc tế
a.
Chuyển tiền đến -TT
i.
Cá nhân Việt Nam nhận tiền từ cá nhân ở nước ngoài 0.05%
tối thiểu 2 Đô-la Mỹ, tối đa 50 Đô-la Mỹ
ii.
Các trường hợp khác 0.1%
tối thiểu 2 Đô-la Mỹ, tối đa 50 Đô-la Mỹ
b.
Chuyển tiền đi -TT Từ 0.1%, căn cứ theo thỏa thuận, tối thiểu 2 Đô-la Mỹ
cộng 10 Đô-la Mỹ điện phí
Phí ngân hàng đại lý do bên gửi chịu: căn cứ theo phát sinh thực tế, tối thiểu 35 Đô-la Mỹ
Lưu ý: KHÔNG nhận lệnh chuyển có giá trị quy đổi dưới 150 Đô-la Mỹ hoặc tương đương
c.
Chi phiếu ngân hàng (bank-draft)
i.
Phát hành bank-draft Từ 0,10%, căn cứ theo thỏa thuận
Tối thiểu 2 Đô-la Mỹ
cộng 10 Đô-la Mỹ điện phí
ii.
Hủy bank-draft 25 Đô-la Mỹ
Biểu phí dịch vụ trên chỉ mang tính chất tham khảo. Mọi thông tin chi tiết về phí, sản phẩm - dịch vụ, khách hàng vui lòng liên hệ Chi nhánh / Phòng giao dịch IVB gần nhất hoặc Trung tâm dịch vụ khách hàng IVB 24/7 Hotline 1900 588 879