LĨNH VỰC KHÁC

    UBER

    Chủ thẻ Visa đăng ký mới tài khoản Uber với Thẻ Visa là phương thức thanh toán sẽ được tặng 2 chuyến Uber Black hoặc Uber X miễn phí (trị giá 40.000VND/ chuyến)

    Địa chỉ: Áp dụng tại Việt Nam

    Áp dụng: 31/03/2018