Trang chủ Hội đồng thành viên

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Ngân hàng Indovina xin thông báo danh sách hội đồng thành viên nhiệm kỳ 2015 - 2019 như sau:

Stt
Họ và Tên
Vị trí
1. Ông Nguyễn Anh Tuấn
Chủ tịch Hội Đồng Thành Viên
2. Ông Lee Ming Hsien Phó Chủ tịch Hội Đồng Thành Viên
3. Ông Jan Jei Fong Thành Viên Hội Đồng Thành Viên
4. Ông Liu Chun Hao Thành viên Hội đồng thành viên kiêm Tổng giám đốc
5. Ông Lê Văn Phú Thành viên Hội đồng thành viên kiêm phó Tổng giám đốc thứ nhất
6. Bà Nguyễn Thu Hằng Thành viên Hội đồng thành viên