Giới Thiệu
Trang chủ Ban điều hành

Ban Điều Hành


BOE image

Từ trái sang phải:

Ông Lê Văn Phú – Phó Tổng Giám Đốc Thứ Nhất

Ông Jan Yei Fong – Tổng Giám Đốc

Ông Lu Chan Kun – Phó Tổng Giám Đốc Thứ Hai