CHƯƠNG TRÌNH ĐỔI ĐIỂM THƯỞNG - NHẬN HOÀN TIỀN CÙNG NGÂN HÀNG INDOVINA

Với mong muốn nâng cao chất lượng chăm sóc khách hàng đã tin tưởng sử dụng dịch vụ thẻ quốc tế của ngân hàng trong thời gian qua, Ngân hàng TNHH Indovina (IVB) xin trân trọng thông báo đến Quý khách Chương trình đổi điểm thưởng nhận hoàn tiền nhằm tri ân những khách hàng thân thiết hiện đang sử dụng thẻ tín dụng cá nhân IVB Visa và thẻ ghi nợ IVB Visa còn hiệu lực với nội dụng như sau:
1.    Tên Chương trình: ĐỔI ĐIỂM THƯỞNG - NHẬN HOÀN TIỀN
2.    Thời gian áp dụng: Từ 30/12/2022 đến 28/02/2023 hoặc đến khi hết kinh phí Chương trình, tùy thuộc điều kiện nào đến trước.
3.    Sản phẩm áp dụng: Thẻ tín dụng cá nhân IVB Visa và thẻ ghi nợ IVB Visa còn hiệu lực.
4.    Đối tượng áp dụng: Khách hàng hiện hữu là chủ thẻ thẻ tín dụng cá nhân IVB Visa và thẻ ghi nợ IVB Visa đã tích điểm thưởng và ghi nhận trên hệ thống của IVB.
5.    Kinh phí Chương trình: 91.800.000 VNĐ (bằng chữ: chín mươi mốt triệu tám trăm nghìn đồng) hoặc đến khi hết thời gian áp dụng Chương trình tại Điểm 2.
6.    Điều kiện Chương trình:
•    Điểm thưởng được quy đổi thành tiền hoàn lại. IVB chuyển số tiền hoàn lại đủ điều kiện trực tiếp vào tài khoản của chủ thẻ và/hoặc số thẻ ghi nợ/thẻ tín dụng (tài khoản LOC). Tài khoản của chủ thẻ và/hoặc số thẻ ghi nợ/thẻ tín dụng phải còn hiệu lực tại thời điểm nhận được tiền hoàn lại tại IVB.
•    Tỷ lệ đổi điểm thưởng có thể sẽ thay đổi tùy thuộc vào quyết định của IVB theo từng thời kỳ.
•    Chương trình đổi điểm thưởng có thể kết thúc sớm hơn dự kiến tùy thuộc vào ngân sách được Ban Điều Hành IVB phê duyệt.
•    Sau khi kết thúc chương trình, IVB sẽ xóa toàn bộ điểm thưởng của khách hàng tại hệ thống và bắt đầu chương trình khuyến mãi điểm thưởng mới. Số điểm mà khách hàng đã tích của chương trình cũ nếu không đổi khi kết thúc Chương trình này thì sẽ hết giá trị quy đổi.   
7.    Cách thức quy đổi điểm thưởng:
•    Chủ thẻ có quyền quy đổi số tiền  theo tỷ lệ quy đổi như sau:

Điểm thưởng cho mỗi lần đổi

Quy đổi điểm thưởngtương đương (VNĐ)

> = 5.000.000

1.00

>= 4.000.000, < 5.000.000

0.50

>= 2.000.000, < 4.000.000

0.35

< 2.000.000

0.25


•    Số tiền quy đổi được làm tròn xuống trên cơ sở 100.000 VNĐ.
•    Ví dụ:
-    Nếu khách hàng đổi 5.000.000 điểm, số tiền hoàn lại là 5.000.000 đồng
-    Nếu khách hàng đổi 2.000.000 điểm, số tiền hoàn lại là 700.000 đồng
-    Nếu khách hàng tích lũy được 1.000.000 điểm, số tiền hoàn lại là 200.000 đồng
-    Nếu khách hàng đạt được 300.000 điểm, không có giá trị để đổi.
8.    Cách thức kiểm tra điểm thưởng:
•    Quý khách là các chủ thẻ có thể kiểm tra số điểm thưởng của mình tại Bảng Sao kê hàng tháng hoăc tại Ebanking.
9.    Cách đổi điểm thưởng:
•    Chủ thẻ có thể đến Chi nhánh/ Phòng giao dịch gần nhất hoặc gọi điện thoại đến Trung tâm Dịch vụ khách hàng IVB để yêu cầu ngân hàng quy đổi điểm thưởng của mình.
10.    Liên hệ:
•    Để được tư vấn thêm thông tin, Quý khách vui lòng liên hệ Chi nhánh/ Phòng giao dịch gần nhất hoặc gọi điện thoại đến Trung tâm dịch vụ khách hàng IVB 24/7: (028).39421048 hoặc 1900588879.
11.    Quy định khác:
•    IVB có trách nhiệm thông báo công khai chi tiết nội dung thể lệ chương trình khuyến mại.
•    Bằng việc tham gia vào Chương trình này, Khách hàng đồng ý với tất cả các điều khoản và điều kiện của Chương trình được liệt kê trong Thể lệ này và theo tất cả các quy định khác trong các điều khoản và điều kiện do IVB phát hành, sửa đổi, bổ sung từng thời kỳ.
•    Trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến Chương trình khuyến mại này, IVB có trách nhiệm trực tiếp giải quyết, nếu không thỏa thuận được, tranh chấp sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành.
•    Khách hàng tự chịu trách nhiệm thanh toán các khoản thuế, phí (nếu có) phát sinh từ hoặc liên quan đến việc tham gia chương trình này.
•    Trường hợp thay đổi thông tin hoặc bổ sung các điều kiện và điều khoản của chương trình tại bất kỳ thời điểm nào, IVB sẽ thông báo đến Khách hàng qua email hoặc được thông tin trên Website cũng như các kênh thông tin khác của IVB và các cơ quan có liên quan theo quy định của pháp luật (nếu có).

 

Công cụ & Hỗ trợ

Chúng tôi đã sẵn sàng để giúp bạn.