LAZADA

- Giảm ngay 50.000 cho Khách hàng mới với hóa đơn từ 100.000 tại Lazada khi thanh toán bằng thẻ IVB Visa

- Giảm ngay 20.000 cho Khách hàng cũ với hóa đơn từ 100.000 tại Lazada khi thanh toán bằng thẻ IVB Visa

- Đối với KH mới sử dụng Lazada tối đa 150 mã/ ngày

- Đối với KH cũ sử dụng Lazada tối đa 250 mã/ ngày

- Không tách hóa đơn cho 01 lần thanh toán

- Không giới hạn số lần được hưởng ưu đãi của chủ thẻ IVB Visa

- Chỉ áp dụng vào thứ hai và thứ năm hàng tuần

- Thời gian: 15/12/2020 - 30/06/2021

TIKI

- Giảm trực tiếp 50.000 cho Khách hàng mới với hóa đơn từ 100.000 tại Tiki khi thanh toán bằng thẻ IVB Visa

- Giảm trực tiếp 20.000 cho Khách hàng cũ với hóa đơn từ 100.000 tại Tiki khi thanh toán bằng thẻ IVB Visa

- Đối với KH mới sử dụng Tiki tối đa 150 mã/ ngày

- Đối với KH cũ sử dụng Tiki tối đa 250 mã/ ngày

- Không tách hóa đơn cho 01 lần thanh toán

- Không giới hạn số lần được hưởng ưu đãi của chủ thẻ IVB Visa

- Chỉ áp dụng vào thứ hai và thứ năm hàng tuần

- Thời gian: 15/12/2020 - 30/06/2021

CIRCLE K

- Tặng phiếu giảm giá/ phiếu mua hàng điện tử (e-voucher, phát hành dưới hình thức QR Code) trị giá 30.000 cho hóa đơn từ 100.000 trở lên tại Circle K và thanh toán bằng thẻ IVB Napas

- Không bao gồm giá trị mua hàng các sản phẩm: Rượu, bia, thuốc lá

- Phiếu mua hàng điện tử không áp dụng để mua các loại hàng hóa sau: Rượu, bia, thuốc lá và các dịch vụ thanh toán khác đang cung cấp tại Circle K

- Thời gian: Từ 15/01/2021 - 27/02/2021