NOW FOOD

- Giảm ngay 50.000 cho Khách hàng mới trên Now khi thanh toán bằng thẻ IVB Visa

- Giảm ngay 20.000 cho Khách hàng cũ trên Now khi thanh toán bằng thẻ IVB Visa

- Đối với KH mới sử dụng Now tối đa 150 mã/ ngày

- Đối với KH cũ sử dụng Now tối đa 250 mã/ ngày

- Không tách hóa đơn cho 01 lần thanh toán

- Không giới hạn số lần được hưởng ưu đãi của chủ thẻ IVB Visa

- Chỉ áp dụng vào thứ hai và thứ năm hàng tuần

- Thời gian: 15/12/2020 - 30/06/2021

PHUC LONG COFFEE & TEA

- Tặng 20.000 tại Phúc Long tea & coffee

- Tối đa 600 mã/ngày

- Áp dụng khi thanh toán Samsung Pay bằng thẻ Visa

- Không tách hóa đơn cho 01 lần thanh toán

- Không giới hạn số lần được hưởng ưu đãi của chủ thẻ IVB Visa

- Chỉ áp dụng vào thứ hai và thứ năm hàng tuần

- Thời gian: 15/12/2020 - 30/06/2021

KOI THÉ

- Giảm ngay 20.000 tại Koi Thé khi thanh toán bằng thẻ IVB Visa Contactless

- Tối đa 300 mã/ngày

- Không tách hóa đơn cho 01 lần thanh toán

- Không giới hạn số lần được hưởng ưu đãi của chủ thẻ IVB Visa

- Chỉ áp dụng vào thứ hai và thứ năm hàng tuần

- Thời gian: 15/12/2020 - 30/06/2021