Biểu phí dịch vụ liên quan đến tín dụng

 

BIỂU PHÍ DỊCH VỤ LIÊN QUAN ĐẾN TÍN DỤNG

Áp dụng cho Khách hàng cá nhân – Hiệu lực từ 18/06/2018
 
STT DỊCH VỤ MỨC PHÍ PHÍ TỐI THIỂU
1 Mượn hồ sơ Tài sản bảo đảm  
1.1 Các loại tài sản Thỏa thuận 100.000 VND/tài sản/lần
1.2 Để hoàn công Tài sản bảo đảm/ Làm thủ tục sang tên 500.000 VND/ tất cả các lần xuất cho đến khi hoàn thành thủ tục hoàn công, sang tên.
2 Thay đổi Tài sản bảo đảm Thỏa thuận 100.000 VND/tài sản/lần
3 Phí cấp biên nhận thế chấp 150.000 VND/năm/tối đa 4 lần
4 Gói tổng hợp (bao gồm sao y, cấp biên nhận, đăng ký giao dịch đảm bảo cho xe) 500.000 VND/xe/năm/không giới hạn lần cấp biên nhận thế chấp
5 Xác nhận bản chính Tài sản bảo đảm, chứng từ có giá đang thế chấp, cầm cố theo yêu cầu khách hàng 100.000 VND/hồ sơ