Sắm dế liền tay – Nhận ngay ưu đãi cùng NAPAS

  1. Chương trình: Sắm dế liền tay – Nhận ngay ưu đãi cùng NAPAS.
  2. Đối tượng áp dụng: Khách hàng cá nhân là chủ thẻ IVB ATM Premium thanh toán qua POS tại mạng lưới cửa hàng thuộc hệ thống NextPay
  3. Thời gian áp dụng: Từ ngày 25/09/2022 đến ngày 20/12/2022.
  4. Nội dung khuyến mại: Giảm 500.000 VND/khách hàng sử dụng thẻ IVB ATM Premium khi thanh toán 100% hoá đơn khi mua iPhone 14 Series qua thiết bị thanh toán của NextPay
  5. Điều kiện áp dụng: Khách hàng là chủ thẻ IVB ATM Premium
  6. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Tại các merchant thuộc hệ thống NextPay sau: CellphoneS, Shopdunk, Clickbuy, Di Động Việt, Hnam Mobile, Bạch Long và Minh Tuấn Mobile.

Tool & Support

We are ready to help you.


Fatal error: [snuffleupagus][disabled_function] Aborted execution on call of the function 'ini_get', because its argument '$varname' content (allow_url_fopen) matched a rule in /var/www/html/vendor/guzzlehttp/guzzle/src/functions.php on line 114