IVB's NETWORK
Head Office, Hochiminh City
No. 97A Nguyen Van Troi Street, Ward 12, Phu Nhuan District, Hochiminh City
Tel: (84-28) 3942 1042
Fax: (84-28) 3942 1043
Tax code: 0300733752
Cho Lon Branch
Ground Floor, No.86 Tan Da Street, District 5, Hochiminh City
Tel: (84-28) 6261 1044
Fax: (84-28) 6261 0791
Tax code: 0300733752-008
Phu My Hung Transaction Office
No.102 Nguyen Luong Bang Street, District 7, Hochiminh City
Tel: (84-28) 5413 5433
Fax: (84-28) 5413 5435
Binh Tan Transaction Office
484 Kinh Duong Vuong Street, An Lac A Ward, Binh Tan District, Hochiminh City
Tel: (84-28) 6285 1616
Fax: (84-28) 6285 1717
Ly Thuong Kiet Transaction Office
151 Ly Thuong Kiet street, Ward 7, Tan Binh District, Hochiminh City
Tel: (+84 28) 3971 8554
Fax: (+84 28) 3971 8557
Tan Binh Branch
19A Cong Hoa street, Ward 12, Tan Binh Dist, HCMC, Vietnam
Tel: (+84-28) 6296 7102
Fax: (+84-28) 6296 7100
Ben Thanh Branch
No.46-48-50 Pham Hong Thai Street, District 1, Hochiminh City
Tel: (84-28) 3825 7732
Fax: (84-28) 3825 7733
Select Province/City: