SẢN PHẨM THẺ

   

  Thẻ Tín Dụng Visa Vàng

  Vui hưởng cuộc sống cùng thẻ tín dụng IVB Visa

  Thẻ Tín Dụng Visa Chuẩn

  Vui hưởng cuộc sống cùng thẻ tín dụng IVB Visa

  Thẻ Tín Dụng Visa Doanh Nghiệp

  Bảo mật toàn diện cùng doanh nghiệp

   

  Thẻ Ghi Nợ Quốc Tế Visa

  Du lịch bốn phương cùng thẻ ghi nợ
  quốc tế IVB Visa

  Thẻ Trả Trước Định Danh Visa

  THẺ TRẢ TRƯỚC IVB cơ hội cho tất cả mọi người!

  Thẻ Trả Trước Vô Danh Visa

  THẺ TRẢ TRƯỚC IVB cơ hội cho tất cả mọi người!

   

  Thẻ ATM Premium

  An toàn, hiệu quả, thuận tiện