Tỷ giá ngoại tệ

CHỌN NGÀY XEM TỶ GIÁ:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NGÂN HÀNG INDOVINA
PHIÊN BẢN: 1 CẬP NHẬT LÚC: 24-Oct-2016:08:22:37

LOẠI NGOẠI TỆ

MUA

BÁN

TIỀN MẶT

C.KHOẢN

USD (50, 100) 22.270,00 22.290,00 22.350,00
USD (10, 20) 22.260,00
USD (1, 2, 5) 22.250,00
EUR 23.810,00 24.150,00 24.401,00
AUD 16.817,00 17.136,00 17.326,00
CAD 16.610,00 16.807,00 17.007,00
CHF 22.235,00 22.559,00 22.889,00
GBP 26.707,00 27.126,00 27.384,00
HKD 2.806,00 2.859,00 2.967,00
JPY 209,90 213,42 216,20
SGD 15.552,00 15.859,00 16.175,00
THB 543,00 588,00 688,00
TWD 701,32 706,88