Tỷ giá ngoại tệ

CHỌN NGÀY XEM TỶ GIÁ:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NGÂN HÀNG INDOVINA
PHIÊN BẢN: 2 CẬP NHẬT LÚC: 31-May-2016:10:20:05
- CÁC PHIÊN BẢN KHÁC:

LOẠI NGOẠI TỆ

MUA

BÁN

TIỀN MẶT

C.KHOẢN

USD (50, 100) 22.350,00 22.370,00 22.430,00
USD (10, 20) 22.340,00
USD (1, 2, 5) 22.330,00
EUR 24.483,00 24.812,00 25.141,00
AUD 15.790,00 16.029,00 16.318,00
CAD 16.831,00 17.086,00 17.395,00
CHF 22.129,00 22.464,00 22.881,00
GBP 32.180,00 32.773,00 33.119,00
HKD 2.822,00 2.864,00 2.920,00
JPY 197,95 200,29 203,02
SGD 15.907,00 16.138,00 16.361,00
THB 555,00 615,00 636,00
TWD 682,00 691,00