HẢI PHÒNG

-CHI NHÁNH HẢI PHÒNG
30 Trần Phú, Tp. Hải Phòng
ĐT:   84-031-3921330

Fax: 84-031-3921640

 

- PHÒNG GIAO DỊCH NOMURA

KCN Nomura, km13, số 5, An Dương, Tp. Hải Phòng

ĐT:  84-031-3743054
Fax: 84-031-3743050

 

- ĐIỂM GIAO DỊCH SSI

22 Lý Tự Trọng, Hồng Bàng, Tp. Hải Phòng

ĐT:  84-031-3747121

Fax: 84-031-3747122